ജെഎൻയുവിനും ജാമിയ, ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകൾക്കും വലിയ തോതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം?
കടപ്പാട്: Pallav.journo, CC BY-SA 4.0 , വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

''ജെഎൻയുവും ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയയും ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രദർശനത്തിനിടെ വൃത്തികെട്ട രംഗങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു'' - വാസ്തവത്തിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിക്കെതിരെയുള്ള സിഎഎ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, ജെഎൻയുവും ജാമിയയും കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല പ്രമുഖ സർവ്വകലാശാലകളും അവരുടെ കാമ്പസുകളിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും വേണ്ടി പതിവായി വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു. പൊതുമായി ധനസഹായം നൽകുകയും നികുതിദായകരുടെ പണത്തിൽ നിന്ന് പണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവേഷകരും കണ്ടുപിടുത്തക്കാരും സംരംഭകരും മറ്റുള്ളവരും ആകാൻ മനുഷ്യവിഭവശേഷിയെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ/പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് അക്കാദമിക നിർബന്ധമാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ നഴ്സറിയായി കാണപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവും ദേശീയവുമായ വികസനത്തിനായി സമർപ്പിതരായ പ്രൊഫഷണലുകൾ. തീർച്ചയായും, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ, പ്രൊഫഷണൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പുറത്താക്കാൻ സർവകലാശാലകൾ നിർബന്ധിതരല്ല - ഈ ജോലി ഇപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതൽ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ അവശേഷിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് പ്രാതിനിധ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വ്യക്തമായ പാത നൽകുന്നു. വിപ്ലവകരമായ ഉട്ടോപ്യയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം മേലിൽ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന ന്യായമായ മുന്നറിയിപ്പോടെ. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരായി തുടരും, അതിനാൽ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിതാക്കളെ നികുതിദായകരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ വികസനത്തിന്റെ (ദേശീയ വികസനമല്ലെങ്കിൽ) മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവരാക്കുക എന്നതാണ്. വലിയ ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സേവന ദാതാക്കളായി സർവ്വകലാശാലകളെ വീക്ഷിക്കുകയും കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ അവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു മാർഗം. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് ദാതാക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്ന സർവകലാശാലകളുടെ സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരും/ഉപയോക്താക്കളുമായി മാറും. നിലവിൽ സർവ്വകലാശാലകൾക്ക് ഗ്രാന്റുകൾ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസും ജീവിതച്ചെലവുകളും നേരിട്ട് നൽകാനും അത് ദാതാക്കൾക്ക് അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്കായി പണം നൽകാനും ഉപയോഗിക്കും. ഇതുവഴി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ് കമ്മീഷൻ ഒരു സെക്ടറൽ റെഗുലേറ്ററായി മാറും. പ്രവേശന വാഗ്ദാനത്തിന്റെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (ഇക്വിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്) വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റുകളും വായ്പകളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വിദ്യാർത്ഥി ധനകാര്യ സ്ഥാപനം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർവകലാശാലകൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ റാങ്കിംഗും ഗുണനിലവാരവും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ സർവകലാശാലയെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇത് ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകൾക്കിടയിൽ വളരെ ആവശ്യമായ വിപണി മത്സരത്തിന് കാരണമാകും, ഇത് പ്രശസ്ത വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളെ ഇന്ത്യയിൽ കാമ്പസുകൾ തുറക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകൾ അതിജീവനത്തിനായി വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളുമായി മത്സരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ 'രണ്ട് ക്ലാസ്' സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ കാര്യക്ഷമതയും തുല്യതയും ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യ 'ഉപയോക്താവ്-ദാതാവ്' എന്നതിൽ നിന്ന് 'ഉപയോക്താവ്-ദാതാവ്' മാതൃകയുടെ ത്രികോണത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്.  

ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രാനാസൽ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന്റെയും 74 രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മഹത്തായ ആഘോഷത്തിന്റെയും വാർത്തകൾക്കിടയിൽth റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളായ ജെഎൻയുവിലും ജെഎംഐയിലും വിവാദങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിംഗിനെച്ചൊല്ലി എസ്എഫ്ഐ പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ കല്ലേറും വഴക്കുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ബിബിസി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അധികാരികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സമഗ്രതയെ അവഹേളിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി.  

വിജ്ഞാപനം

തലസ്ഥാന നഗരമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവകലാശാലയും ജാമിയ മിലിയ ഇസ്‌ലാമിയയും (ലിറ്റ്. നാഷണൽ ഇസ്‌ലാമിക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി) പാർലമെന്റ് നിയമങ്ങളാൽ സ്ഥാപിതമായതും നികുതിദായകരുടെ പണത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുന്ന പ്രശസ്തമായ കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാലകളുമാണ്. കാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട നിസ്സാര വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിനും അക്കാദമിക് മികവിനും ഇരുവരും ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരാണ്. ചില അവസരങ്ങളിൽ, രണ്ട് കാമ്പസുകളും പൊതു ധനസഹായത്തോടെയുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നതിലുപരി, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന പണത്തിന് 'മൂല്യം' നൽകുന്നതിനായി അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നതിലുപരി രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധക്കളങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ജെഎൻയുവിന് അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട പാരമ്പര്യമുണ്ട്, കൂടാതെ സീതാ റാം യെച്ചൂരി, കനയ്യ കുമാർ (ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാരൻ) തുടങ്ങിയ നിരവധി ഇടത് നേതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്ത്, രണ്ട് സർവകലാശാലകളും ഡൽഹിയിലെ സിഎഎ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു.  

രണ്ടാം എപ്പിസോഡിന്റെ സ്‌ക്രീനിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കാമ്പസുകളിലും ഉണ്ടായ 'അശങ്ക'യാണ് പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയത് ബിബിസിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി 'ഇന്ത്യ: മോദി ചോദ്യം' രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നടന്ന കലാപങ്ങളോടുള്ള അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രതികരണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഇന്ത്യൻ കോടതികളുടെ അധികാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഷെരീഫ് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഹിന റബ്ബാനി ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ഉപയോഗിച്ചു എന്നതാണ് രസകരം. കാമ്പസിലെ അശാന്തി പ്രതീക്ഷിച്ച് ഭരണകൂടം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതു സ്ക്രീനിംഗ് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നിട്ടും സ്ക്രീനിംഗ് നടന്നു, കല്ലേറിന്റെയും പോലീസ് നടപടികളുടെയും വൃത്തികെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.  

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. 1947-ൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് തണലുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളായിരുന്നു. തുടർന്ന്, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചു, അത് 26-ന് നിലവിൽ വന്നുth ജനുവരി 1950. ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനാധിപത്യം എന്ന നിലയിൽ, എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ, സ്വതന്ത്രവും ഉയർന്ന ഉറപ്പുള്ളതുമായ ജുഡീഷ്യറിയും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളും ഉണ്ട്. സഭയുടെ വിശ്വാസം ആസ്വദിക്കുന്നതുവരെ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരുന്ന സർക്കാരുകളെ ആളുകൾ പതിവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.  

കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദശാബ്ദങ്ങളിൽ, തുടർച്ചയായി സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ തളർത്തി, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുവേ ധനസഹായം നൽകുന്നവയാണ്, കാര്യക്ഷമതയുടെയും ഗുണനിലവാരത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കുറവാണ്. അതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും 'വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രാഷ്ട്രീയം' ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. റാഞ്ചി സർവകലാശാലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് അഞ്ച് വർഷമെടുത്തു. കാമ്പസിലെ രാഷ്ട്രീയം കാരണം സെഷൻ വൈകി. ജെഎൻയു, ജാമിയ, ജാദവ്പൂർ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്‌ത സർവകലാശാലകളിൽ പോലും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കാമ്പസുകളിൽ അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷം വികൃതമാകുന്നത് അസാധാരണമല്ല. ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് മറുപടിയായി കാമ്പസ് അശാന്തിയുടെ നിലവിലെ എപ്പിസോഡുകൾ മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു നുറുങ്ങ് മാത്രമാണ്.   

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം, ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകൾക്കുള്ള നിയോഗം, ഗവേഷകരും കണ്ടുപിടുത്തക്കാരും സംരംഭകരും വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവും ദേശീയവുമായ വികസനത്തിന് അർപ്പിതമായ മറ്റ് പ്രൊഫഷണലുകളാകാൻ ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യവിഭവശേഷിയെ ബോധവൽക്കരിക്കുക / പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെലവഴിക്കുന്ന പൊതു പണത്തിന്റെ മൂല്യം ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഭാവിയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഒരു നഴ്‌സറിയായി മാറാൻ കഴിയില്ല റെയ്സൺ ഡി'ട്രെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതൽ പാർലമെന്റ് തലം വരെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ പാർലമെന്ററി പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കരിയർ വഴി നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന്, ഉള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത ഷേഡുകളുള്ള വിപ്ലവകരമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മതിയായ ഇടമുണ്ട്.  

നികുതിദായകരുടെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ വികസനത്തിന്റെ (ദേശീയ വികസനമല്ലെങ്കിൽ) അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം, ഇതിന് ഇന്ത്യ നോക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 'പൊതു സൗകര്യം' മുതൽ 'സേവന ദാതാവ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു' വരെ.  

വലിയ ദേശീയതയ്ക്ക് പുറമെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സേവന ദാതാക്കളായി സർവകലാശാലകളെ നോക്കുന്നു സമ്പദ് ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാര്യക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്.  

നിലവിൽ, ഗവൺമെന്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് (വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) പണം നൽകുകയും സേവനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനങ്ങളുടെ വിലയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഒരു പേയർ - പ്രൊവൈഡർ വിഭജനം ആവശ്യമാണ്. ഇതിന് കീഴിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ സർവകലാശാലകളുടെ സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരും/ഉപയോക്താക്കളുമായി മാറും. ട്യൂഷൻ ഫീസായി അവർ നേരിട്ട് ദാതാക്കൾക്ക് (യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ) ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് നൽകും. സർവകലാശാലകൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു ഫണ്ടും ലഭിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകുന്ന ട്യൂഷൻ ഫീസ് ആയിരിക്കും, അവർക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. നിലവിൽ സർവ്വകലാശാലകൾക്ക് ഗ്രാന്റുകൾ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസും ജീവിതച്ചെലവും നേരിട്ട് നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കും, അവർ അത് അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്കായി ദാതാക്കൾക്ക് നൽകും. ഇതുവഴി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ് കമ്മീഷൻ സെക്ടറൽ റെഗുലേറ്ററായി മാറുന്നു. 

എല്ലാ അപേക്ഷകരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ട്യൂഷൻ ഫീസും ജീവിതച്ചെലവും നിറവേറ്റുന്നതിന് 100% ഫണ്ട് നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ വിദ്യാർത്ഥി ധനകാര്യ സ്ഥാപനം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവേശന വാഗ്ദാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റുകളുടെയും വായ്പകളുടെയും രൂപത്തിൽ. സാമ്പത്തിക തുല്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കാം. 

വിദ്യാർത്ഥികൾ കോഴ്സും പ്രൊവൈഡറും തിരഞ്ഞെടുക്കും (സര്വ്വകലാശാല) സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ റാങ്കിംഗും ഗുണനിലവാരവും അടിസ്ഥാനമാക്കി, വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി സർവ്വകലാശാലകൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കും. അതിനാൽ, ഇത് ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകൾക്കിടയിൽ വളരെ ആവശ്യമായ വിപണി മത്സരത്തിന് കാരണമാകും, ഇത് പ്രശസ്തരെ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിദേശ സർവകലാശാലകൾ ഇന്ത്യയിൽ കാമ്പസുകൾ തുറക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും. ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകൾ അതിജീവനത്തിനായി വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളുമായി മത്സരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ 'രണ്ട് ക്ലാസ്' സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.  

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാര്യക്ഷമത, തുല്യത, ഗുണമേന്മ എന്നീ ട്രിപ്പിൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യ 'ഉപയോക്താവ്-ദാതാവ്' എന്നതിൽ നിന്ന് 'ഉപയോക്താവ്-ദാതാവ്' മാതൃകയുടെ ത്രികോണത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. 

*** 

അനുബന്ധ ലേഖനം:

പ്രശസ്ത വിദേശ സർവകലാശാലകൾക്ക് കാമ്പസുകൾ തുറക്കാൻ ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകി 

വിജ്ഞാപനം

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി നൽകുക!
നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ നൽകുക

സുരക്ഷയ്ക്കായി, Google-ന് വിധേയമായ Google-ന്റെ reCAPTCHA സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം ആവശ്യമാണ് സ്വകാര്യതാനയം ഒപ്പം ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ.

ഈ നിബന്ധനകൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു.